ទាក់ទងមកពួកយើង
ជីវិតរុងរឿង
ផលិតផល “ជីវិតរុងរឿង” (ធានារ៉ាប់រងទាយជ្ជទាន) គឺជាធានារ៉ាប់រងបែបសន្សំ និងការពារ ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈលិខិតលេខ ៤៨១៩ សហវ-នធក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។
លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល
សេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសរយៈពេលខ្លី ឬវែង
មានរយៈពេល ៦/៨/១០/១២/១៦ឆ្នាំ ដែលសមស្របសម្រាប់ផែនការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលវែង មធ្យម និងខ្លី។
របៀបនៃការទូទាត់បុព្វលាភមានច្រើនជម្រើស
លោកអ្នកអាចធ្វើការបង់ផ្តាច់ ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆមាស ឬប្រចាំឆ្នាំ។ ជម្រើសដែលអាចបត់បែនបានបែបនេះ គឺមិនអាចធ្វើបានសម្រាប់បណ្តាញផ្សេងទៀតក្នុងការសន្សំលុយ។
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមនៅគម្រប់ខួបរៀងរាល់២ឆ្នាំម្តងដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ
លោកអ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ត្រឡប់មកវិញ ៥% នៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់អ្នកនៅគម្រប់ខួបរៀងរាល់២ឆ្នាំម្តង។ លោកអ្នកអាចយកប្រាក់ដែលទទួលបាននេះ ទៅធ្វើដំណើរកម្សាន្ត ឬសន្សំបន្ត ឬប្រើសម្រាប់បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ឆ្នាំនេះក៏បាន។
ទទួលបានទឹកប្រាក់សរុបនៅថ្ងៃផុតកំណត់
វិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការសន្សំលុយ អាចឱ្យអ្នកទទួលបានទឹកប្រាក់សរុបត្រលប់មកវិញ បន្ទាប់ពីដល់ថ្ងៃកំណត់។ មិនថាលោកអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ចេញទៅក្រៅប្រទេស រៀបចំតុបតែងផ្ទះ ឬទុកសម្រាប់ការចូលនិវត្តនោះឡើយ វានឹងធ្វើឱ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកស្រស់បំព្រង។
គ្មានការកាត់ពន្ធ មិនចាំបាច់បារម្ភពីទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបាត់បង់
មិនថាប្រភេទទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងណាមួយក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានដូចជាទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងនៅពេលមានជីវិត និងមរណភាព សុទ្ធតែរួចផុតពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូល និងពន្ធដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។
ការកំណត់អាយុរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
អ្នកដែលមានអាយុពី១ឆ្នាំឡើងទៅ អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំទិញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះបាន។ វាជាវិធីដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការសន្សំប្រាក់ដើម្បីការអប់រំរបស់កូនៗក្នុងការសម្រេចនូវក្តីសុបិន និងផែនការចូលនិវត្តរបស់លោកអ្នកសម្រាប់កូនៗ។
មុខងារទាំងពីរនៃការសន្សំ និងការការពារ
₋ ជាទូទៅប្រសិនបើទទួលមរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុងនិងអចិន្ត្រៃយ៍ នឹងទទួលបានសំណង ១០០% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រង។
₋ ប្រសិនបើមរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុងនិងអចិន្ត្រៃយ៍ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ នឹងទទួលបានសំណង ២០០% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រង។
អំឡុងពេលការប្រឹងប្រែងធ្វើការងាររបស់អ្នក និងផ្តោតលើការសន្សំប្រាក់ លោកអ្នកនៅតែអាចផ្តល់នូវការការពារទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក។ មិនថាលោកអ្នកនៅទីណានោះទេ ក៏ក្ដីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះគ្រួសារ គឺមិនសាបសូន្យឡើយ។
សេចក្តីលម្អិតអំពីផលិតផល
សំណួរតែងតែជួបប្រទះ

ចម្លើយទី៖
អ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមនៅពេលមានជីវិត ៥% ពីកញ្ចប់សន្សំផលិតផល “ជីវិតរុងរឿង”នៅគម្រប់ខួបរៀងរាល់២ឆ្នាំម្តង។

ចម្លើយទី៖
ទំហំទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងជាអប្បរមាគឺ ៥ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក។

ចម្លើយទី៖
មានរយៈពេល ៦/៨/១០/១២ ឆ្នាំ។

ចម្លើយទី៖
១. ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំដែលមានចុះហត្ថលេខា និងកម្រងសំណួរវាយតម្លៃធានារ៉ាប់រង
២. សំណើដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និងបុគ្គលិកផ្នែកលក់
៣. វិក្កយបត្របង់ប្រាក់របស់អតិថិជន។
៤. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លងរបស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង និងអ្នកទទួលផល (ជនបរទេសត្រូវថតចម្លងលិខិតឆ្លងដែន)
៥. ទម្រង់គណនីផ្ទេរប្រាក់
៦. ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ ត្រូវបំពេញទម្រង់សេចក្តីប្រកាសសម្រាប់អនីតិជន

ចម្លើយទី៖
អាយុជាអតិបរមានៃការទិញផលិតផលមួយនេះ គឺមានអាយុត្រឹម ៥៩ឆ្នាំ (អាចទិញផលិតផលរយៈពេល ៦ឆ្នាំ)។

ចម្លើយទី៖
១. គ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យសំដៅទៅលើគ្រោះថ្នាក់ពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅដែលបណ្តាលឱ្យអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង មានគ្រោះថ្នាក់ ឬបាត់បង់ជីវិត ដោយមិនរាប់បញ្ចូលជំងឺ។ ហើយមជ្ឍដ្ឋានខាងក្រៅ ឬឥទ្ធិពលខាងក្រៅត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម ទើបរាប់បញ្ចូលថាជាគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ៖
ក. ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនឹកស្មានមិនដល់ ឬកើតឡើងដោយអចេតនា
ខ. ជាមូលហេតុចម្បង និងជាមូលហេតុផ្ទាល់មួយដែលធ្វើឱ្យអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានគ្រោះថ្នាក់ ឬបាត់បង់ជីវិត។
២. គ្រោះថ្នាក់មិនចៃដន្យសំដៅទៅលើជំងឺដែលនឹកស្មានមិនដល់ ឬកើតឡើងដោយអចេតនាដែលបណ្តាលឱ្យអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានគ្រោះថ្នាក់ ឬបាត់បង់ជីវិត។

ចម្លើយទី៖
១. ប្រសិនបើរយៈពេលនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងលើពី៣០ថ្ងៃ នោះបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនឹងផ្អាកសុពលភាពជាបណ្តោះអាសន្ន។ ប៉ុន្តែអាចបន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនៅក្នុងអំឡុងពេល២ឆ្នាំបាន។
២. អតិថិជនអាចបំពេញឯកសារស្នើសុំបញ្ចប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ដើម្បីអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេលបោះបង់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

ចម្លើយទី៖
ក្មួយបង្កើតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទទួលអត្ថប្រយោជន៍ឡើយ។

ចម្លើយទី៖
ប្រសិនបើចង់ផ្លាស់ប្តូរអ្នកទទួលផល អ្នកអាចធ្វើការបំពេញបែបបទតាមទម្រង់ពាក្យស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរអ្នកទទួលផលបាន។

ចម្លើយទី៖
ប្រសិនបើឯកសារដែលបានដាក់ស្នើមកមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ពេញលេញ នោះបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនឹងចេញឱ្យចន្លោះរយៈពេល៥ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនទទួលបានឯកសារទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់។
ទាក់ទងមកពួកយើង
(ប្រសិនបើលោកអ្នកជាម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ក្រុមហ៊ុនទីតាន ស្តូន ឡាយហ្វ៍ សូមបំពេញលេខលិខិតឆ្លងដែន / លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ។ សូមអរគុណ!​)