ទាក់ទងមកពួកយើង
មណ្ឌលសេវាបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង
ម៉ោងធ្វើការ៖
ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ៖ ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ១១ :៤៥ ថ្ងៃត្រង់ និង ១៣:០០ រសៀល ដល់ ១៧: ០០ ល្ងាច

ម៉ោងសេវាកម្មអាចខុសគ្នាដោយសារថ្ងៃឈប់សំរាក ឬព្រឹត្តិការណ៍ធំៗ។ សូមចូលទៅកាន់ទំព័រព័ត៌មានថ្មីៗ ដើម្បីដឹងអំពីការប្រកាស។
Tel: +855-23-920-888 
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង
ប្រទេសកម្ពុជា : #អាគារលេខ៤១ “KY iCenter” ជាន់ទី៣៦ បន្ទប់លេខ៣៦០១-៣៦២០ ផ្លូវ ៣៦០ ភូមិ៧ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
ពួក​យើង​នៅ​ទីនេះ
ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង
(ប្រសិនបើលោកអ្នកជាម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ក្រុមហ៊ុនទីតាន ស្តូន ឡាយហ្វ៍ សូមបំពេញលេខលិខិតឆ្លងដែន / លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ។ សូមអរគុណ!​)